Tarieven

Voor alle tandartsen in Nederland gelden tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tarieven

Voor 2018 gelden de volgende tarieven voor enkele veel voorkomende behandelingen:

Periodieke controle C11 € 21,00
Kleine röntgenfoto X10 € 15,47
Gebitsreiniging per 5 minuten M03 € 12,39
Verdoving A10 € 13,81
Eenvlaksvulling V71 € 23,21
Tweevlaksvulling V712 € 37,02
Drievlaksvulling V73 € 48,07
Kroon R24 € 243,13
Opbeetplaat G69 € 60,78

Tarieven tandtechniek -- exclusief honorarium tandarts
N.B: Deze tarieven zijn gemiddeld/geschat

Boven-en onderprothese € 580,00
Boven of onderprothese € 310,00
Partiele prothese € 150,00
Frameprothese € 550,00
Reparatie prothese € 50,00
Gebitsbeschermer € 65,00
Opbeetplaat € 70,00
Kroon, zirkoniumoxide € 175,00
Kroon, volledig opgebakken porselein € 275,00
Etsbrug E-max € 300,00

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een gespecificeerde begroting met de geschatte kosten. Alle overige tarieven kunt U vinden op: www.allesoverhetgebit.nl.